Website Giáo Án Điện Tử Trường THCS Nguyễn Huệ

Website Giáo Án Điện Tử
Trường THCS Nguyễn Huệ


Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài 14. Làm quen với phần mềm tạo ảnh động

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:21' 18-04-2017
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 256
Số lượt thích: 0 người
Tiết 59:
BÀI 14: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TẠO ẢNH ĐỘNG
Gv: Hồ Thị Phương
Câu hỏi kiểm tra bài cũ
 Văn bản: Là dạng thông tin cơ bản quan trọng nhất trong biểu diễn thông tin.
 Âm thanh: Là thành phần rất điển hình của đa phương tiện. Máy tính có thể hiện được tất cả các loại âm thanh, từ đơn giản nhất là các tiếng động, các ca khúc ngắn cho đến các bản nhạc được chơi bởi dàn nhạc.
 Hình ảnh: Thông tin dạng hình ảnh có thể chia làm 2 loại chính:
 Ảnh tĩnh: Được hiểu là một tranh, ảnh thể hiện cố định một nội dung nào đó.
 Ảnh động: Là sự kết hợp và thể hiện của nhiều ảnh tĩnh trong những khoảng thời gian ngắn. Thường được sử dụng phổ biến trong quảng cáo, thương mại và giáo dục.
 Phim: Là thành phần rất đặc biệt của đa phương tiện và có thể được coi là dạng tổng hợp của tất cả các dạng nói trên.
Hãy liệt kê các thành phần của đa phương tiện?
?
Bài 14
LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TẠO ẢNH ĐỘNG
Kết quả
- Ảnh động là sự thể hiện liên tiếp nhiều ảnh tỉnh trong một khoảng thời gian liên tiếp.
1. Nguyờn t?c t?o ?nh d?ng:
Bài 14
LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TẠO ẢNH ĐỘNG
Hình Nguyên tắc tạo ảnh động
- Bản chất của việc tạo ảnh động là tạo ra các ảnh tĩnh có cùng kích thước rồi ghép chúng thành dãy với thứ tự nhất định và xuất hiện trong một khoảng thời gian nào đó
Ảnh động cùng nói về một nội dung chuyển động
Ảnh động có nội dung riêng
Bài 14
LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TẠO ẢNH ĐỘNG
Bài 14
LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TẠO ẢNH ĐỘNG
1. Nguyờn t?c t?o ?nh d?ng:
* ?nh d?ng cú th?:
- G?m nhi?u ?nh tinh, m?i ?nh cú n?i dung riờng v xu?t hi?n trong m?t kho?ng th?i gian nh?t d?nh.
- G?m nhi?u ?nh tinh, m?i ?nh cú nh?ng thay d?i nh? v xu?t hi?n trong m?t kho?ng th?i gian nhu nhau t?o ra c?m giỏc chuy?n d?ng.
2. T?o ?nh d?ng b?ng Beneton Movie GIF:
- Khởi động phần mềm: Nháy đúp chuột lên biểu tượng trên màn hình nền.

? xu?t hi?n giao di?n nhu sau:
Bài 14
LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TẠO ẢNH ĐỘNG
Giới thiệu giao diện phần mềm BMG:
2. Tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF:
* Các bước tạo ảnh động:
1. Nháy chuột lên nút New project trên thanh công cụ.
2. Nháy chuột lên nút Add Frame(s) trên thanh công cụ.
3. Chọn tệp ảnh (tĩnh hoặc động) từ cửa sổ chọn tệp.
4. Nháy nút Open để đưa tệp ảnh đã chọn vào ảnh động.
5. Lặp lại các bước từ 2 đến 4 để đưa các tệp ảnh khác vào ảnh động.
6. Nháy nút Save để lưu kết quả
Bài 14
LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TẠO ẢNH ĐỘNG
Bài 14
LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TẠO ẢNH ĐỘNG
Nếu ảnh mới thêm vào khác kích thước với ảnh trước đó xuất hiện hộp thoại

Add Frame(s)  Ảnh được thêm cuối dãy hình

Insert Frame(s)  Ảnh được chèn trước khung hình

Add blank frame(s)  Thêm khung hình trống vào cuối dãy

Insert blank frame(s)Chèn khung hình trống vào trước khung hình đã chọn
Bài 14
LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TẠO ẢNH ĐỘNG
Khi nháy chọn các nút Add blank frame(s) hay Insert blank frame(s)  xuất hiện hộp thoại
Bài 14
LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TẠO ẢNH ĐỘNG
Lưu ý: Khi thêm ảnh mới vào ảnh động bằng nút Add Frame(s) , ảnh tĩnh sẽ luôn được thêm vào cuối dãy hình hiện thời. Nếu ta nháy chuột để chọn một khung hình và nháy nút lệnh Insert Frame(s) , rồi thực hiện tiếp các bước 3 và 4 như trên, ảnh thêm vào sẽ được chèn vào trước khung hình đã chọn.
Các bước tạo ảnh động
Bằng Beneton Movie GIF
Nguyên tắc
Tạo ảnh động
Nháy
Nút
Open
Để
Đưa
Tệp
ảnh
Đã
Chọn
Vào
ảnh
Động
Lặp
Các
Bước
Từ 2
Tới 6
Để
Đưa
Các
Tệp
ảnh
Khác
Vào
ảnh
Động

Nháy
Chuột
Lên
Nút
New
Project

Trên
Thanh
Công
Cụ


Chọn
Tệp
ảnh
(tỉnh
Hoặc
Động)
Từ
Cửa
Sổ
Chọn
Tệp

Nháy
Chuột
Lên
Nút
Add
FrameTrên
Thanh
Công
Cụ
Nháy
Nút
Save


Để
Lưu
Kết
Quả

Gồm nhiều
ảnh tĩnh,
mỗi ảnh
có những
thay đổi
nhỏ và
xuất hiện
trong một khoảng
thời gian
như nhau
tạo ra cảm giác
chuyển động
Gồm nhiều
ảnh tĩnh,
mỗi ảnh có
nội dung riêng
và xuất
hiện trong
một khoảng
thời gian
nhất định


Phần mềm tạo ảnh động
Dặn dò
Về
nhà
1
2
Học bài, thuộc phần ghi nhớ, làm bài tập SGK
Xem trước nội dung còn lại của bài.
3. Xem và điều chỉnh khung hình
- Nháy chuột để chọn một khung hình trong dãy các khung hình, các tuỳ chọn của khung hình được hiển thị ở góc trên, bên trái:

Bài 14.
LàM QUEN VớI PHầN MềM TạO ảNH ĐộNG
Thông tin chi tiết của hình bao gồm:
- Kích thước.
- Số thứ tự trong dãy.
- Thời gian dừng của khung hình (đơn vị tính là 1/100 giây).
4. Thao tác với khung hình
Chọn khung hình: Nháy chuột lên khung hình để chọn nó. Có thể nháy các
nút để chọn khung hình ở trước hoặc sau khung hình hiện thời.
- Xoá khung hình: Nháy nút để xoá khung hình đang được chọn.
- Sao chép hoặc di chuyển khung hình: Nháy nút để sao chép hoặc nháy nút để cắt và sao chép khung hình hiện thời vào bộ nhớ máy tính.
Bài 14.
LàM QUEN VớI PHầN MềM TạO ảNH ĐộNG
4. Thao tác với khung hình
Sao chép hoặc di chuyển khung hình: Nháy
nút để sao chép hoặc nháy nút để cắt và sao chép khung hình hiện thời vào bộ nhớ máy tính.
- Dán khung hình: Nháy nút để dán khung hình trong bộ nhớ vào trước khung hình hiện thời.
Bài 14.
LàM QUEN VớI PHầN MềM TạO ảNH ĐộNG
4. Thao tác với khung hình
Bài 14.
LàM QUEN VớI PHầN MềM TạO ảNH ĐộNG
4. Thao tác với khung hình:
- Chỉnh sửa khung hình trực tiếp: Nháy nút sẽ mở ra cửa sổ riêng cho phép chỉnh sửa khung hình một cách trực tiếp. Cửa sổ như hình 116 xuất hiện (tương tự như phần mềm Paint) cho phép vẽ thêm, tô màu hoặc xoá các chi tiết của hình. Sau khi chỉnh sửa xong nháy nút để cập nhật thay đổi hoặc nút để bỏ qua các thay đổi và quay lại màn hình chính của phần mềm.
Bài 14.
LàM QUEN VớI PHầN MềM TạO ảNH ĐộNG
Cửa sổ chỉnh sửa khung hình
5. Tạo hiệu ứng cho ảnh động:
- Nháy chuột lên các biểu tượng ở ngăn phải của màn hình chính.
- Chọn 1 trong 2 kiểu hiệu ứng:
+ Hiệu ứng chuẩn (Normal)
Bài 14.
LàM QUEN VớI PHầN MềM TạO ảNH ĐộNG
5. Tạo hiệu ứng cho ảnh động:
- Chọn 1 trong 2 kiểu hiệu ứng:
+ Hiệu ứng động (Animated)
Bài 14.
LM QUEN V?I PH?N M?M T?O ?NH D?NG
Củng cố
- Học sinh làm bài tập tại lớp sau:
1/. Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa ảnh tĩnh và ảnh động.
2/. Hãy nêu tác dụng khác nhau của hai nút lệnh Add Frame(s) và Insert Frame(s) trên thanh công cụ của phần mềm Beneton Movie GIF.
3/. Khi tạo ảnh động bằng phần mềm Beneton Movie GIF, em có thể đặt để các ảnh khác nhau được hiển thị với khoảng thời gian khác nhau không? Nếu có thì thực hiện như thế nào?
DÆn dß:
- Bµi tËp vÒ nhµ:
Dïng mét phÇn mÒm ®å ho¹ ®Ó vÏ c¸c tÖp h×nh ¶nh m« pháng qu¶ bãng ë c¸c vÞ trÝ nh­ h×nh 119 d­íi ®©y:


H×nh 119
Sử dụng phần mềm Beneton Movie GIF để tạo ảnh động mô phỏng qủa bóng bay lên và rơi xuống mặt đất.
Gợi ý: Với mỗi mỗi hinh trong dãy, trên cửa sổ của Beneton Movie GIF, hãy nhập 10 trong ô Delay và chọn ô Loop
và chọn ô Loop
.
Dặn dò
- Bµi tËp vÒ nhµ:

Dïng mét phÇn mÒm ®å ho¹ ®Ó t¹o ba tÖp h×nh vÏ m« pháng ®Ìn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn giao th«ng nh­ h×nh 120.
H×nh 120

Sö dông phÇn mÒm Beneton Movie GIF ®Ó t¹o ¶nh ®éng m« pháng ho¹t ®éng cña c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn giao th«ng cña cét ®Ìn.
- Xem vµ häc phÇn ghi nhí (SGK)
 
Gửi ý kiến